Občanské právo pro každého – procesní a hmotné

 • Kompletní smluvní problematika – vzory smluv
 • Ochrana osobnosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Spoluvlastnictví (vypořádání, dohoda spoluvlastníků, rozdělení věci)
 • Společné jmění manželů
 • Reklamace, nároky z vad, odpovědnost za vady
 • Promlčení
 • Nároky z bezdůvodného obohacení
 • Dědické řízení
 • Náhrada škody

Právo nemovitostí – řešíme prodej i nákup

 • Kupní smlouvy
 • Darovací smlouvy
 • Smlouvy o smlouvě budoucí
 • Převody družstevních podílů
 • Zástavní smlouvy
 • Smlouvy o zřízení věcného břemene
 • Smlouvy o zřízení předkupního práva
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Nájemní a podnájemní smlouvy, neoprávněné užívání nemovitostí
 • Nájem nebytových prostor
 • Advokátní úschovy
 • Úřední ověření podpisů

Trestní a přestupkové právo


Rodinné právo

 • Rozvod manželství (žádost o rozvod, zastupování v rozvodovém řízení)
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče a o úpravě styku rodiče s dítětem
 • Výživné na dítě, výživné manžela
 • Určení otcovství

Pracovní právo – smlouvy, náhrady škod

 • Pracovní právo, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • Rozvázání pracovního poměru – výpověď okamžité zrušení pracovního poměru
 • Náhrada škody – pracovní úraz, odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem, zaměstnavatelem
 • Vymáhání nevyplacené mzdy
 • Mandátní smlouvy
 • Konkurenční doložky
 • Dohody o hmotné odpovědnosti

Exekuce, exekuční řízení

 • Návrh na výkon rozhodnutí (na exekuci) a zastupování v řízení
 • Odvolání proti exekuci
 • Vylučovací žaloby

Sportovní právo

 • Hráčské smlouvy
 • Sponzoring
 • Smlouvy o reklamě

Zastupování v soudním řízení

 • Ve sporech v občanském soudním řízení
 • Ve sporech v rámci exekučního řízení
 • Obrana žalovaného
 • Civilní spory (reklamace a uplatnění vad, určení vlastnictví)
 • Správní žaloby – soudní řízení proti správním orgánům