Dědění umožňuje přechod majetku zemřelého na dědice, který je určen buď zákonem nebo závětí. Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele (zemřelého).

Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů. Nenabude-li dědictví dědic ze závěti, nastupují místo něho dědici ze zákona. Nabude-li se ze závěti jen část dědictví, nabývají zbývající části dědici ze zákona. Dědictví, jehož nenabude žádný dědic, připadne státu.


Derogace     ↔     Dispens