Zrušení právního předpisu nebo právní normy.


Depozitum     ↔     Dědění