Předkupní právo

Předkupní právo je právo oprávněného, aby mu povinný nabídl určitý předmět ke koupi, pokud jej bude chtít zcizit.

Účelem předkupního práva je zajištění přednostního postavení oprávněného pro nabytí předmětu.


Promlčení  ↔  Reformatio in peius