Předkupní právo je právo oprávněného, aby mu povinný nabídl určitý předmět ke koupi, pokud jej bude chtít zcizit.

Účelem předkupního práva je zajištění přednostního postavení oprávněného pro nabytí předmětu.


Promlčení  ↔  Reformatio in peius