Mgr. Pavla Axmannová, LL.M., advokátka

Advokát Mgr. Pavla Axmannová, LL.M.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2007, studijní program právo a právní věda. Po absolutoriu nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře JUDr. Petra Dítě, LL.M. v Olomouci, se kterou po úspěšném složení advokátních zkoušek jako samostatná advokátka i nadále spolupracuje.

V letech 2018 až 2020 absolvovala mezinárodně uznávaný kurz „Sportovní právo“ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde získala titul LL.M.

Hovoří španělsky a anglicky.

tel.:+420 585 204 921
mobil:+420 607 139 004
e-mail:axmannova@tvujobhajce.cz

Mgr. Ondřej Trávníček, advokátní koncipient

mobil:+420 773 240 303
e-mail:travnicek@tvujobhajce.cz

Acta non verba – Činy, ne slova