Rozsudek pro zmeškání. Pokud se nedostaví žalovaný bez důvodné omluvysoudnímu jednání, tvrzení obsažená v žalobě se pokládají za nesporná a soud může rozhodnout podle nich.


Kontrahent     ↔     Konvalidace