Obchodní právo je soubor právních norem upravující právní postavení podnikatelů a obchodních vztahů, do níž vstupují. Obchodní vztahy bývají mnohdy velmi složité, klademe tedy důraz na přesnou specifikaci obchodních závazků, aby se předcházelo případným škodám. Klientům nabízíme i správu a efektivní vymáhání pohledávek.

Poskytujeme služby firmám v následujících oblastech právního poradenství:

 • Kompletní problematika obchodních smluv (příprava vzorů a revize smluv, všeobecné obchodní podmínky, aj.)
 • Správa a vymáhání pohledávek
 • Směnky (směnka vlastní, směnka cizí, blanketní směnka)
 • Zakládání a změny obchodních společností (založení s.r.o., převod obchodního podílu, aj.)
 • Akciové společnosti – zakládání, likvidace společnosti
 • Nekalá soutěž (klamavá reklama, parazitování na pověsti, srovnávací reklama, aj.)

Zajištění finančních prostředků klientů považujeme za nejdůležitější aspekt v rámci podnikatelských aktivit klienta:

Proto nabízíme precizní zpracování následujících smluvních dokumentů:

 • Smlouvy o půjčce
 • Zástavní smlouvy, kvitance
 • Uznání dluhu
 • Postoupení pohledávky
 • Dohody o narovnání
 • Zajištění pohledávek (ručení, smluvní pokuta, přistoupení k závazku, převzetí dluhu)
 • Započtení
 • Vymáhání pohledávek

ZAJIŠTĚNÍ FINANCÍ JE V DNEŠNÍ DOBĚ NUTNOSTÍ, KDYŽ SI CHCETE BÝT JISTÍ, PROTOŽE CO JE NA PAPÍŘE, PLATÍ…