Zastupujeme občany při soudních sporech:

  • Ve sporech v občanském soudním řízení
  • Ve sporech v rámci exekučního řízení
  • Obrana žalovaného
  • Civilní spory (reklamace a uplatnění vad, určení vlastnictví)
  • Řešení sousedských sporů
  • Správní žaloby – soudní řízení proti správním orgánům proti nezákonným správním rozhodnutím
  • Správní právo – správní řízení, stavební řízení, agenda obcí, dávky sociálního zabezpečení
  • Celní a cizinecké právo – vízová a pobytová problematika