Naše advokátní kancelář nabízí právní služby firmám a živnostníkům v následujících oblastech:

Obchodní právo pro živnostníky a pro firmy

Obchodní právo je soubor právních norem upravující právní postavení podnikatelů a obchodních vztahů, do níž vstupují. Obchodní vztahy bývají mnohdy velmi složité, klademe tedy důraz na přesnou specifikaci obchodních závazků, aby se předcházelo případným škodám. Klientům nabízíme i správu a efektivní vymáhání pohledávek.

 • Kompletní problematika obchodních smluv (příprava vzorů a revize smluv, všeobecné obchodní podmínky, aj.)
 • Správa a vymáhání pohledávek
 • Směnky (směnka vlastní, směnka cizí, blanketní směnka)
 • Zakládání a změny obchodních společností (založení s.r.o., převod obchodního podílu, aj.)
 • Akciové společnosti – zakládání, likvidace
 • Nekalá soutěž (klamavá reklama, parazitování na pověsti, srovnávací reklama, aj.)

Finance a pohledávky

Zajištění finančních prostředků klientů považujeme za nejdůležitější aspekt v rámci podnikatelských aktivit klienta, proto nabízíme precizní zpracování následujících smluvních dokumentů:

 • Smlouvy o půjčce
 • Zástavní smlouvy, kvitance
 • Uznání dluhu
 • Postoupení pohledávky
 • Dohody o narovnání
 • Zajištění pohledávek (ručení, smluvní pokuta, přistoupení k závazku, převzetí dluhu)
 • Započtení
 • Vymáhání pohledávek

Zastupování v soudním řízení

Soudní řízení bývá mnohdy složité a komplikované, naše advokátní kancelář poskytuje zastupování u soudu během celého řízení tak, aby to co nejméně časově zatěžovalo klienty. Poskytujeme zastupování v těchto oblastech:

 • Ve sporech při vymáhání pohledávek
 • Ve sporech v rámci exekučního řízení
 • Obrana žalovaného
 • Civilní spory (reklamace a uplatnění vad, určení vlastnictví)

Advokátní úschova cenností, cenných papírů, akcií

Pro klienty poskytujeme úschovy na pojištěných úschovních účtech a v trezoru

 • Úschova finančních prostředků
 • Úschova listin a cenných papírů
 • Úschova jiných cenností