Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobě nebo v zaknihované podobě.


Advokát ex offo     ↔     Akciová společnost