trestním řízení může být obhájcem pouze advokát. Trestní řád stanovuje obviněnému mít v případech tzv. nutné obhajoby (případ, kdy má obviněný ztíženou možnost obhajoby, nebo jde o závažnější trestný čin) advokáta.

Pokud si ho sám nezvolí, soud ustanoví obhájce z úřední povinnosti (advokát ex offo).


Zprostředkovatelská smlouva     ↔     Akcie