Zprostředkovatel se zavazuje obstarat zájemci uzavření smlouvy, zájemce se zavazuje poskytnout odměnu zprostředkovateli, pokud byl výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele.


Zástavní právo  ↔   Advokát ex offo