Okolnost, která vylučuje trestnost. Jinak trestný čin, kterým někdo odvrací hrozící nebo trvající útok, není trestným činem.

Pokud byla obrana zjevně nepřiměřená způsobu útoku, nejedná se o nutnou obranu.


Notář   ↔   Obchodní podíl