Rozvod manželství je jedním ze způsobů zániku manželství. Rozvod je však především složitým okamžikem v životě každého, kdo je nucen jej podstoupit. Pomůžeme Vám tímto složitým obdobím projít tak, aby pro Vás bylo co nejkratší a co nejméně náročné.

V oblasti rodinných a osobních záležitostí poskytujeme komplexní právní služby

  • rozvod manželství (žádost o rozvod, zastupování v rozvodovém řízení)
  • vypořádání společného jmění manželů
  • příprava podkladů pro zúžení a rozšíření společného jmění manželů
  • manželské a předmanželské smlouvy
  • zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče a o úpravě styku rodiče s dítětem
  • výživné na dítě, výživné manžela
  • určení a popření otcovství
  • právní poradenství týkající se ostatních práv a povinností mezi manželi, mezi rodiči a dětmi, osvojení, poručnictví a opatrovnictví