Advokátní kancelář se zabývá také trestní a přestupkovým právem, a to v oblasti všech trestných činů a přestupků. Poskytujeme právní pomoc v přípravném řízení (při vyšetřování) i v řízení před soudem, příp. před správními orgány v rámci řízení přestupkového.

Kromě konzultací pomáháme klientům i v těchto věcech:

  • zastupování obviněných v trestním a v přestupkovém řízení
  • zastupování v přípravném řízení (účast na vyšetřovacích úkonech)
  • obhajoba před soudem
  • příprava a podávání trestních oznámení
  • podmíněné zastavení trestního stíhání, dohody o narovnání
  • nezákonné trestní stíhání, náhrada škody za dobu strávenou ve vazbě
  • zastupování poškozených a vymáhání náhrady škody
  • podávání opravných prostředků – odvolání, stížnost, dovolání, ústavní stížnost, atd.