Postup soudu a účastníků řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práva oprávněných zájmů účastníků i výchova k zachovávání zákonů.

Řízení probíhá podle zákona, který se nazývá občanský soudní řád.


Občanské právo  ↔   Obnova řízení