Opravný prostředek proti rozhodnutí, které už je v právní moci. Přichází v úvahu např. při zjištění nových důkazů, které účastník bez své viny nemohl použít v původním řízení.


Občanské soudní řízení    ↔   Odúmrť