Změna k horšímu.

V opravném řízení změna rozhodnutí v neprospěch toho, kdo toto rozhodnutí napadl opravným prostředkem.


Předkupní právo  ↔  Rozvod manželství