Obchodněprávní smlouva, ve které se mandatář zavazuje, že pro mandanta zařídí na jeho účet za úplatu určitou záležitost uskutečněním právních úkonů.


Likvidace společnosti   ↔   Marné uplynutí lhůty