Zajišťujeme právní servis a poradenství v oblasti pracovního práva pro zaměstnance i zaměstnavatele:

 • pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • kontroly pracovních smluv, možnosti jejich změn
 • rozvázání pracovního poměru – dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru
 • posouzení platnosti ukončení pracovního poměru
 • právní pomoc při způsobení pracovních úrazech, nemocí z povolání a domáhání se náhrady škody
 • odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem nebo zaměstnavatelem
 • vymáhání nevyplacené mzdy
 • mandátní smlouvy (smlouvy o obchodním zastoupení)
 • konkurenční doložky
 • dohody o hmotné odpovědnosti
 • zastupování před soudy v pracovněprávních sporech
 • právní poradenství – nároky zaměstnance a zaměstnavatele, odměny, překážky v práci, dovolená, apod.