Právní vědomí, znalost práva, schopnost myslet právnicky a vykládat právo.


Jurisdikce     ↔     Kasace