Zrušení nesprávného rozhodnutí v opravném řízení. Věci se vrátí k novému projednání orgánu, který rozhodl v první instanci.

Opakem je apelační postup, kdy vyšší orgán může původní rozhodnutí sám změnit a nahradit svým rozhodnutím.


Jurisprudence    ↔    Kautela