Jeden ze způsobů zajištění závazků, ujednání o pokutě pro případ porušení smluvní povinnosti.

Pokuta může být sjednána jen písemně a v ujednání musí být určena její výše.


Smírčí řízení   ↔   Trestný čin