Pravomoc rozhodovat podle práva. Soudní jurisdikce se dělí na trestní a civilní. Civilní se dále dělí na jurisdikci spornou (rozhodování sporů) a nespornou (např. rozhodování o adopci).


Judikatura     ↔     Jurisprudence