Peněžitá částka (nebo majetek), která slouží jako záruka za splnění právní povinnosti.


Inslovence     ↔     Judikát