Rozhodnutí vyšších soudů, které slouží jako návod k rozhodovací praxi.


Jistota     ↔     Judikatura