Jeden ze způsobů zajištění závazků.

Vzniká písemným prohlášením, kterým ručitel na sebe bere vůči věřiteli povinnost uspokojit jeho pohledávku, jestliže ji neuspokojí dlužník.


Rozvod manželství  ↔  Samosoudce