Období mezi dnem, kdy se právní předpis stává platným, a dnem, kdy nabývá účinnosti.


Krajní nouze    ↔     Litispendence