Předchozí rozhodnutí určitého případu, které zpravidla slouží za příklad, k rozhodování obdobných případů následujících.


Právní řád  ↔  Prekluze