Souhrn všech právních předpisů určitého státu.

Na úplném vrcholu pomyslné pyramidy je ústava, dále pak ústavní zákony, zákony a zákonná opatření. Toto jsou předpisy zákonné (základní), na ně navazují nižší předpisy podzákonné (prováděcí) – nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a předpisy nižších státních orgánů.


Právní moc  ↔  Precedens