Zánik práva jeho neuplatněním ve stanovené době či lhůtě. Dochází k ní pouze v případech uvedených v zákoně (např. při reklamaci).


Precedens  ↔  Prokura