Stát má ve veřejném zájmu ze zákonného důvodu právo vyvlastnit věc (za náhradu) nebo omezit vlastnické právo, pokud nejde účelu dosáhnout jinak.


Excidační žaloba     ↔     Formální pravda