Soud rozhoduje na základě materiální pravdy (zjištění skutečného stavu), někdy ale postačí pouhá formální pravda. Např. jestliže uzná žalovaný nárok žalobce, rozhodne soud podle tohoto uznání, i když nebyla dokázána oprávněnost žalobcova nároku.


Expropriace     ↔     Formální právo