Souhrn právních norem, které upravují postup řízení o právních záležitostech. Opakem je hmotné (materiální) právo.


Formální pravda     ↔     Imise