Podle skutečného stavu, nikoliv právního.


Culpa     ↔     De iure