Trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo si přisvojí věc, jež mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu.


De iure     ↔     Depozitum