Stát má oprávnění ve veřejném zájmu vlastníkovu věc vyvlastnit nebo jeho vlastnické právo omezit, pokud nejde účelu dosáhnout jinak, za náhradu.


Vydržení   ↔   Základní kapitál