Omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného. Vlastník musí něco trpět, něčeho se zdržet či něco konat.

Věcné břemeno může být spojeno s vlastnictvím nemovitosti, toto právo může patřit také určité osobě (např. bezplatné dožití v prodaném domě).


Vacatio legis   ↔   Vis maior