Situace, kdy byly naplněny všechny znaky stanovené trestním zákonem a jedná se opravdu o trestný čin.


Dispens     ↔     Dovolání