Právní skutečnost, v jejímž důsledku zaniká trestnost některých trestných činů.

Pachatel ji projevuje tím, že napraví škodlivý následek svého trestného činu, nebo učiní o tomto činu oznámení v době, kdy škodlivému následku může být ještě zabráněno.


Trestný čin   ↔   Úschova peněz