Nabízíme pomoc v těchto oblastech: Občanské právo pro každého – procesní a hmotné, Právo nemovitostí – řešíme prodej i nákup, Trestní a přestupkové právo, Rodinné právo, Pracovní právo – smlouvy, náhrady škod, Exekuce, exekuční řízení, Sportovní právo, Zastupování v soudním řízení