Duševní vlastnictví je zákonné označení, které vyjadřuje panství nad nehmotnými majetkovými hodnotami (nehmotným majetkem).

Je to majetek, který je výsledkem procesu lidského myšlení. Za duševní vlastnictví však lze považovat jen to, co je jedinečné, neopakovatelné a dostatečně originální.


Dubiózní pohledávka     ↔     Důkazní břemeno