Plná moc je jednostranný právní úkon, kterým zmocněnec prokazuje vůči třetím osobám své oprávnění činit právní úkony za zmocnitele.

Rozlišujeme plnou moc generální, která opravňuje zmocněnce ke všem úkonům, které by mohl činit zmocnitel a plnou moc speciální, která oprávnění zmocněnce činit právní úkony za zmocnitele omezuje pouze na jediný právní úkon či skupinu určitých právních úkonů.


Petit v žalobě   ↔   Podmínečné odsouzení