Pokud člověk neměl možnost posoudit následky svého jednání, nebo své jednání ovládat, nedá se mluvit o trestném činu.

Člověk může být ale potrestaný za to, že se úmyslně či z nedbalosti do stavu nepříčetnosti uvedl a následně spáchal čin, který by byl jinak trestný.


Nemožnost plnění   ↔   Nepřímé pachatelství