Pokud to, co zaznělo v jednací síni, neodpovídá tomu, co soudce nadiktoval do protokolu, máte právo vznést námitku protokolace. Soudce o ní rozhodne a námitku může připustit.


Náklady řízení   ↔   Návodce