Arbitrážní řízení je mimosoudním způsobem řešení sporů. Řízení nahrazuje rozhodování obecnými soudy a rozhodnutí v takovémto řízení slouží jako exekuční titul (je vykonatelné orgány státní správy).

Za výhody řízení je považována především jeho rychlost a nižší náklady v porovnání se soudním řízením civilním. Z celého rozhodčího řízení je též vyloučena veřejnost.


Akciová společnost     ↔     Bezdůvodné obohacení